Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L., amb CIF: B64159908
informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits al R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en què les vostres dades queden
incorporats i són tractats per tal de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per PERFILES TECNICOS SABADELL S.L.

Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que s'obtinguin com
conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de PERFILS TECNICOS SABADELL S.L. amb AVDA. GARRAF PARC 7 NAU E1 – 08880 –
CUBELLES – BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L'Usuari que envia la informació a PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L. és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, i s'exoneren PERFILS
TÈCNICS SABADELL S.L. de qualsevol responsabilitat sobre això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix
cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l'ús d'aquesta informació.

S'exonera a PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PERFILES TECNICOS SABADELL S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L.

Cessió de dades a tercers.

PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el
consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'art. 6 LOPD. Exercici de drets daccés, rectificació, cancel·lació i oposició. Podreu adreçar les vostres comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a AVDA. GARRAF PARC 7 NAU E1 – 08880 – CUBELLES – BARCELONA, o al correu electrònic: administracion@pertec.es juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant a l'assumpte «PROTECCIÓ DE DADES».

Acceptació i Consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de (PERFILS TECNICOS SABADELL S.L.), en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, PERFILS TÈCNICS SABADELL S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap