Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

RS-65 HH

Combinar una estètica atractiva amb les millors prestacions és un dels objectius principals en arquitectura. El sistema RS-65 HH garanteix les millors prestacions del mercat quant a permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent, alhora que aporta elegància i senzillesa al conjunt de l'obra gràcies al disseny discret.

• Dimensions màximes recomanades per a una finestra de 2 fulles: 2000x2300 mm

• Envidrament màxim: 50 mm

• Poliamides de 23,5 mm

• Canal 16

• Ferramenta oculta i microventilació

• Juntes fabricades a EPDM

• Diverses opcions de marc: convencional, per a clip i amb solapaments

• DAP/EPD abast cradle to greu

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Disseny

L'esquema sobri i elegant de la sèrie RS-65 HH cedeix tot el protagonisme a la façana. La seva aparença discreta proporciona una gran versatilitat al sistema, fet que fa que s'ajusti a la perfecció amb els cànons d'estil marcats per l'arquitectura actual.

Característiques

La sèrie de finestra i porta balconera RS-65 HH fixa les seves peces per cargolat directe. La seva profunditat de marc és de 65 mm i compta amb trencament de pont tèrmic mitjançant poliamides de 24 mm, cosa que permet la màxima eficiència energètica. El Canal de 16 mm aporta robustesa i seguretat al sistema.

Prestacions

El sistema de finestra RS-65 HH arriba a una classificació de classe 4, classe E750 i classe CE3000 als assajos AEV. La barrera tèrmica li confereix unes propietats molt superiors a les d'una fusteria convencional.

Possibilitats

La finestra RS-65 HH compta amb diverses opcions de marc: convencional, per a clip i amb solapaments. A més, ofereix multitud d'opcions quant a la seva obertura i la possibilitat d'escollir ferramenta ocult i microventilació.

Permeabilitat a l'aire* UNE-EN 12207:2000 Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua* UNE-EN 12208:2000 Classe E750
Resistència a la càrrega del vent* UNE-EN 12010:2000 Classe CE3000
Aïllament tèrmic Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2010 Fins a 1.1 W/m2K
Aïllament acústic Rw UNE-EN ISO 10140-2:2011 41 dB (0; -2)

* Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 1230x1480 mm

** Valors pertanyents a una finestra d'un full 1300x2300 mm

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap