Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

RS-65 CE

Una fusteria sòbria que s'integri al conjunt de l'obra és fonamental per assolir un equilibri estètic. Les línies rectes de la sèrie RS-65 CE aporten discreció, donant un aspecte elegant a l'espai on estan instal·lades.

• Dimensions màximes recomanades per a una finestra de 2 fulles: 2000x2300 mm

• Envidrament màxim: 50 mm

• Poliamides de 23,5 mm

• Canal Europeu

• Ferramenta oculta i microventilació

• Juntes fabricades a EPDM

• Diverses opcions de marc: convencional, per a clip i amb solapaments

• DAP/EPD abast cradle to greu

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Disseny

Les línies rectes de la sèrie RS-65 CE aporten discreció, donant un aspecte elegant a l'espai on està instal·lada. Evita el protagonisme dels elements per aconseguir un resultat on la finestra s'integra a la perfecció al conjunt de l'obra.

Características

La RS-65 CE té 65 mm de profunditat en marc i compta amb trencament de pont tèrmic mitjançant poliamides de 24 mm, cosa que li confereix unes propietats excepcionals.

Prestacions

El sistema RS-65 CE aconsegueix uns resultats excel·lents als assajos AEV aconseguint una classificació de classe 4, classe E1500 i classe CE3000.

Possibilitats

La sèrie RS-65 CE permet configurar finestres d'obertures practicables a l'interior oa l'exterior, oscil·lobatents, projectants i abatibles d'una o dues fulles i fixes; també replegables i paral·leles. RS-65 CE compta amb multitud de punts de tancament regulables a més d'oferir una opció de ferramenta oculta tant en practicable com en oscil·lobatent.

Permeabilitat a l'aire* UNE-EN 12207:2000 Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua* UNE-EN 12208:2000 Classe E1500
Resistència a la càrrega del vent* UNE-EN 12010:2000 Classe CE3000
Aïllament tèrmic Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2010 Fins a 1.1 W/m2K
Aïllament acústic Rw UNE-EN ISO 10140-2:2011 41 dB (-0; -2)

* Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 1230x1480 mm
** Valors pertanyents a una finestra d'un full 1300x2300 mm

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap