Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

Mallorquina

Les mallorquines formen part del paisatge arquitectònic característic de la Mediterrània, ja que són la millor solució per protegir l'interior de la llum i la calor, a més de regular la connexió visual amb l'exterior.

El sistema Mallorquina d'exlabesa és un porticons que permet realitzar aquesta doble funció mitjançant lamel·les d'alumini. Habitualment horitzontals, aquestes lamel·les reben els raigs solars i dissipen la seva energia a l'exterior de la façana, abans d'arribar al buit. Els seus bastidors poden ser frontisses, corredissos o plegables i les lamel·les, alhora, ofereixen la possibilitat de ser fixes o orientables.

• Possibilitat de bastidors fixos, frontisses, corredissos o plegables

• Possibilitat de lamel·les fixes o orientables

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Disseny

El disseny del sistema de Mallorquina és totalment personalitzable, aconseguint així resultats únics, adaptats a les exigències de cada projecte.

Característiques

La Mallorquina és un porticó format per lamel·les d'alumini habitualment horitzontals. Reben els raigs solars i dissipen la seva energia a l'exterior de la façana abans d'arribar al buit.

Prestaciones

El sistema Mallorquina, a més de regular la connexió visual entre l'interior i l'exterior d'un habitatge, protegeix l'interior del sol i la calor. També garanteix els estàndards més alts de funcionalitat gràcies a la seva acurada configuració.

Possibilitats

Com que es tracta d'un sistema personalitzable, permet instal·lar bastidors fixos, frontisses, corredissos o plegables; a més d'oferir l'opció de col·locar lamel·les fixes o orientables. D'altra banda, també es pot projectar com una estructura estàtica, corredissa o plegable.

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap