Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

IT-205

La versatilitat té un paper fonamental a l'hora de decantar-se per un sistema de fusteria. Els perfils de la sèrie IT-205 en fan un referent per a qualsevol construcció, ja que s'ajusta a les necessitats de cada espai. La senzillesa es complementa amb l'estil perimetral de les seves unions, aportant així una imatge contemporània.

• Dimensions màximes recomanades per fulla: 1000x2300 mm

• Envidrament màxim fins a 19 mm

• Desplaçament de fulles de fins a 100 kg

• Es poden realitzar composicions de múltiples fulles en marcs de 2 o 3 carrils

• Fulla corba o aixamfranada

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Disseny

El sistema de finestra corredissa IT-205 compta amb un disseny perimetral que li aporta una imatge moderna i actual i que és una opció perfecta per a edificacions que no necessitin solucions amb trencament de pont tèrmic.

Característiques

Els perfils de la sèrie corredissa IT-205 en fan un referent per a qualsevol construcció, ja que s'ajusta a les necessitats de cada espai gràcies a la seva versatilitat. La geometria interior del marc i la terminació aixamfranada de les seves fulles li confereixen una personalitat única.

Prestacions

La corredissa IT-205 compta amb una classificació de classe 3, classe 6A i classe C5 als assajos AEV.

Possibilitats

El sistema IT-205 permet el desplaçament de fulles de fins a 100 kg, la composició de múltiples fulles en marcs de 2 o 3 carrils, així com marcs per a la formació de fixos laterals, superiors i inferiors. Possibilita l'obertura de 2, 3, 4, 5, i 6 fulles tant amb acoblament corb com recte.

Permeabilitat a l'aire* UNE-EN 12207:2000 Classe 3
Estanqueïtat a l'aigua* UNE-EN 12208:2000 Classe 6A
Resistència a la càrrega del vent* UNE-EN 12210:2000 Classe C5
Aïllament tèrmic Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2010 Fins 2.3 W/m²K
Aïllament acústic Rw UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, ANEXO B 32 dB (-0; -2)

* Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 1230x1480 mm

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap