Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

Glass Rail

La transparència del vidre en una barana proporciona als espais un alt valor afegit perquè permet total connexió visual amb l'exterior. El sistema Glass Rail d'exlabesa fusiona perfectament l'espai interior amb l'ambient exterior, alhora que permet afegir il·luminació led, donant solució a aquells projectes d'edificació més exigents.

• 4 opcions de muntatge: superior en U, superior en L, lateral a U, lateral a Y

• Possibilitat d'il·luminació led a la base i el passamans

• Opció de passamans rodó i rectangular

• Assajos conforme CTE per a ús privat (0,8 kN), públic (1,6 kN) i grans aglomeracions (3 kN) i alçades de fins a 1200 mm

• Opció de desguàs ocult

• Colours by exlabesa: gamma il·limitada de colors en acabat brillant, mat o texturat (segell Qualicotat) i diferents acabats d'anoditzat fins a 25 micres (segell Qualanod)

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Seguretat

Assajat per alçades útils de fins a 1200 mm i compatible amb vidres de 6+6/8+8/10+10, està homologat per a instal·lacions on es requereixin càrregues de fins a 3 kN segons CTE.

Funcionalitat

El perfil a “L”, permet muntar la barana enrasada amb la vora del sostre, donant resposta a les necessitats estètiques que puguin sorgir en un projecte.

Seguretat

Aquesta solució està assajada i homologada per instal·lar-la en llocs privats (0,8 kN), públics (1,6 kN) o de grans aglomeracions (3 kN) segons CTE.

Il·luminació LED

El perfil a “U” de muntatge sobre forjat respon de manera efectiva a la necessitat d'incorporar il·luminació LED a les baranes de vidre

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap