Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

Elevable GR: Nou disseny, millors prestacions

La corredissa Elevable GR s'ha renovat per oferir unes prestacions tècniques millors. Compte a més amb una Declaració Ambiental de Producte, abast bressol a tomba, que la converteix en una opció excel·lent per a l'obtenció de certificats d'edificació sostenible tipus BREEAM, LEED o VERD.

• Dimensions màximes per fulla: 3300x3200 mm

• Desplaçament de fulles de fins a 400 kg i envidrament màxim de 39 mm

• Carril inox que millora el lliscament davant de carrils d'alumini convencionals

• Es poden realitzar composicions de múltiples fulles en marcs de 2 i 3 carrils

• Incorpora un canal d'aigües en inox que garanteix l'estanquitat a l'aigua i assegura una posada en obra correcta.

• Possibilitat d'encastar el marc fins a assolir la cota de terra acabat tant interior com exterior

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Disseny

La nova versió recta d'aquest sistema aporta una estètica actual i elegant en línia amb les darreres tendències en arquitectura; alhora que permet realitzar composicions de múltiples fulles en marcs de 2 i 3 carrils.

Característiques

La corredissa Elevable GR permet el lliscament de fulles de grans dimensions que poden assolir els 400 kg i instal·lar vidres de fins a 39 mm de gruix. La fulla amb jonça garanteix la fàcil instal·lació dels vidres a l'obra.

Prestacions

El disseny de la nova Elevable GR ha permès millorar les seves prestacions tècniques en tots els aspectes dels assaigs AEV, on ha obtingut una classificació de 4, 7A i C4.

Possibilitats

Corredissa Elevable: A l'obertura, les fulles s'eleven lleugerament gràcies a un mecanisme que permet el desplaçament amb suavitat i sense fregaments. En posició tancada, descansen sobre juntes d'estanquitat longitudinals que afavoreixen l'hermeticitat. Corredissa en línia: possibilita el muntatge de finestres corredisses de grans dimensions amb costos reduïts.

Permeabilitat a l'aire* UNE-EN 12207:2016 Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua* UNE-EN 12208:1999 Classe 7A
Resistència a la càrrega del vent* UNE-EN 12210:2016 Classe C4
Aïllament tèrmic Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2017 Fins 1.1 W/m2K
Aïllament acústic Rw UNE-EN ISO 10140-2:2011 35 dB (-1; -2)

* Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 3000x2300 mm
** Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 6000x3000 mm

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap