Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

CRS-77

Per tancar grans buits, l'ideal és apostar per fusteries de seccions reduïdes on aprofitar al màxim l'entrada de llum i, alhora, gaudir d'una millor connexió visual amb l'exterior. El sistema CRS-77 permet crear portes balconeres de grans dimensions, adaptant-se a les noves tendències en arquitectura, gràcies a un disseny senzill en què destaca el seu reduït nus central.

• Dimensions màximes recomanades per fulla: 2000x2700 mm • Desplaçament de fulles de fins a 200 kg

• Envidrament màxim fins a 29 mm

• Es poden realitzar composicions de múltiples fulles en marcs de 3 carrils

• Nus central reduït de 35 mm

• Solució perimetral i semiperimetral

• Compatible amb la gamma RS

• DAP/EPD abast cradle to greu

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Disseny

La finestra corredissa CRS-77 està especialment indicada per al tancament de grans buits com a balconeres que, gràcies a les reduïdes dimensions del seu perfil vist, doten la fusteria d'una aparença esvelta i elegant; ocasionant una interrupció visual mínima amb l'exterior.

Características

La corredissa CRS-77 permet el lliscament de fulles que poden assolir els 200 kg i la instal·lació de vidres de fins a 29 mm de gruix. En aquesta sèrie el nus central compta amb tan sols 35 mm vistos i diverses opcions per respondre a totes les exigències possibles de resistència davant de la càrrega de vent.

Prestaciones

La sèrie CRS-77 compta amb una classificació de 3, 7A i C5 als assajos AEV, convertint-lo en un dels més competitius del seu segment, per la combinació de les seves prestacions tècniques i possibilitats estètiques.

Possibilitats

Permet fer composicions de fins a 6 fulls en marc de 3 carrils. Aquest sistema compta amb rodaments d'alta resistència que permeten manejar de forma fàcil i segura fulles de fins a 200 kg, cosa que permet arribar a fulles de fins a 2700 mm d'alçada.

Permeabilitat a l'aire* UNE-EN 12207:2000 Classe 3
Estanqueïtat a l'aigua* UNE-EN 12208:2000 Classe 7A
Resistència a la càrrega del vent* UNE-EN 12210:2000 Classe C4
Aïllament tèrmic Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2010 Fins1,2 W/m2K
Aïllament acústic Rw UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, ANEXO B 38 dB

* Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 1230x1480 mm
** Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 4000x2700 mm

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap