Skip to MenuSkip to ContentSkip to Footer

ARS-72 HO C16

L'afany constant per oferir les millors solucions en sistemes de fusteria ha portat a exlabesa a desenvolupar la finestra d'alumini ARS-72 HO C16. Una sèrie elegant, minimalista i de màximes garanties. Entre totes les seves qualitats cal destacar la seva estanqueïtat inigualable a l'aigua (E2550), el seu òptim aïllament acústic (40 dB), el seu excel·lent valor de transmitància tèrmica (Uw: 0,8 W/m2 K) i la seva facilitat de fabricació.

 

La multitud de possibilitats que ofereix l'ARS-72 HO C16 i les seves excel·lents prestacions, en fan una opció perfecta per a tot tipus edificacions; des de vivenda unifamiliar a col·lectiva, passant per projectes de naturalesa comercial, hotelera, institucional, etc.

• Dimensions màximes recomanades 2000x2300 mm (2 fulles)

• Envidrament màxim fins a 36 mm

• Poliamides de 34 mm en marc i de 37,5 mm en fulla

• Canal 16

• Ferramenta oculta amb possibilitat de marc de vista reduïda

• Possibilitat de marc amb desguàs ocult

• Junta central en esponja EPDM i escumes de polietilè cel·lular

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES


Disseny

Les línies rectes són el senyal d'identitat del sistema de fulla oculta ARS-72 HO C16. El seu disseny minimalista dota de sofisticació qualsevol estada; permetent una gran lluminositat sense prescindir de la màxima eficiència.

Características

L'ARS-72 HO C16 permet envidrament de fins a 36 mm. També compta amb poliamides de 37,5 mm al full i de 34 mm al marc, les quals s'alineen amb la junta central d'EPDM i les escumes de polietilè cel·lular, per millorar les prestacions tècniques del sistema. A més, el procés de fabricació és senzill gràcies a l'homogeneïtzació dels elements d'unió.

Prestacions

L'ARS-72 HO C16 és un dels models més avançats del mercat destacant-ne els valors AEV, acústics i de transmitància tèrmica

Possibilitats

La versatilitat de l'ARS-72 HO C16 es materialitza en la gran varietat d'opcions que ofereix: ferramenta oculta en marc de 65 mm, desguàs ocult i multitud de tipus d'obertura. També inclou la possibilitat de fabricar finestres de 2 fulles amb perfil inversor de vista reduïda (81 mm) o de vista simètrica (101 mm). A més, es disposa de travessers amb la mateixa dimensió dotant el sistema d'uniformitat en elements fixos i practicables.

Permeabilitat a l'aire* UNE-EN 12207:2000 Classe 4
Estanqueïtat a l'aigua* UNE-EN 12208:2000 Classe E2550
Resistència a la càrrega del vent* UNE-EN 12010:2000 Classe C5
Aïllament tèrmic Uw** UNE-EN ISO 10077-1:2010 Fins 0.8 W/m2K
Aislamiento acústico Rw UNE-EN ISO 10140-2:2011 44 dB (-1;-3)

* Valors pertanyents a finestra 2 fulles de dimensions 1230x1480 mm
** Valors pertanyents a una finestra d'un full 1100x2200 mm

© 2023 Pertec SL - todos derechos reservados | Sitemap